Вища школа

      З 1992 року Броварське вище училище фізичної культури існує як вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. На правах структур-ного підрозділу до складу училища входять загальноосвітня середня школа та 1-й і 2-й курси училища. Юні спортсмени вдосконалюють свою спортивну майстерність з 9-ти видів спорту: боксу, боротьби вільної (юнаки і дівчата), велоспорту, гандболу (юнаки і дівчата), легкої атлетики, лижних гонок, плавання, футболу (юнаки).
Провадження освітньої діяльності у Броварському вищому училищі фізичної культури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АВ № 443270, дата отримання - 13.03.2009р., термін дії ліцензії - до 1.07.2014р., ліцензований обсяг - 50 осіб). Училище надає повну загальну середню освіту та здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.01020101 «Фізичне виховання».
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою у терміни, визначені правилами прийому до БВУФК. Для конкурсного відбору осіб зараховуються бали сертифіката УЦОЯО з предмета «Українська мова та література» (не менше 124 балів) та проводиться творчий конкурс із загальної та спеціальної фізичної підготовки (не менше 160 балів). До творчого конкурсу допускаються особи, які виконують розрядні вимоги типового навчального плану для спеціалізованих навчальних закладів спор-тивного профілю з відповідних видів спорту і отримують бал за спеціаліза-цію. Переважно це майстри спорту України та кандидати в майстри спорту України, переможці та призери чемпіонатів України, резерв національної збірної команди України з видів спорту.
Броварське вище училище фізичної культури спільно з Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом ім. Г.Сковороди створили навчально-виховний комплекс (наказ МОН України від 10.10. 2003 року № 623), що дозволяє випускникам БВУФК продовжувати навчання на ІІ курсі університету. Тим самим реалізується на практиці ступенева профільна освіта. Також училище має угоду про співпрацю з Національним університетом фізичного виховання і спорту України.
На 1-2 курсах училища викладацьку роботу ведуть як викладачі учи-лища, так і залучені сумісники. Серед викладацького складу кандидат педагогічних наук Чигирин О.Г., кандидат медичних наук Пушкар М.П., 10 викладачів вищої категорії.
Відповідно до нормативно – правових документів про діяльність вищих навчальних закладів та з метою удосконалення якості і підвищення рівня навчального процесу викладачами створено циклові комісії: гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, медико - біологічних дисциплін, фунда-ментальних дисциплін та професійно-орієнтованих дисциплін. Проблема, над якою працюють циклові комісії училища, спрямована на організацію навчальної діяльності студентів у період виїзду на навчально-тренувальні збори та змагання. Училище має свою специфіку: студенти протягом року часто виїжджають на змагання та навчально-тренувальні збори, тому повинні значну частину навчального матеріалу опановувати самостійно.
Для покращення навчального процесу створені дві мультимедійні аудиторії, робочі місця в бібліотеці обладнані комп’ютерами і підключені до мережі Інтернет. Училище має свою локальну мережу.
За час існування училища підготовлено 760 молодших спеціалістів. Більшість випускників продовжили навчання у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації і працюють за фахом, у тому числі і в нашому училищі.

Загальна середня освіта | Вища освіта | Зовнішне незалежне оцінювання

Національна дитяча гаряча лінія
Гаряча лінія

Календар подій

НА ВЕРХ СТОРІНКИ